Öppna upp ditt fönster

Med Eva Ahremalm och Åse Christensen

En varm och lek-full föreställning fylld med sånger och förunderlig-heter.

Det handlar om konsten att släppa taget och landa mjukt. Och insikten att man aldrig blir färdig. Och att det är precis som det ska.

”Detta att vara människa är som ett värdshus. Varje morgon en ny ankomst. En glädje, en depression, en snålhet, ett ögonblick av medvetenhet anländer som en oväntad gäst. Välkommen och underhåll dem alla!...” Rumi

Pris: 8 000 kr. Resa från Örebro och ev. boende tillkommer. Speltid: 1 tim 10 min. Scen: 3x4 m spelyta och el 2x10A. Vi har med piano och eget ljud och ljus. Byggtid: 2 tim. Riv: 1 tim.