Några referenser:

Anneli Koivuniemi, Socialchef i Kumla Kommun. Tel: 019-588353 - anneli.koivuniemi@kumla.se

Uppdrag med Interaktiv teater för Kumla Kommuns Värdegrundsombud. Samt workshop med grupper kring värdegrundsfrågor.

 

Elisabeth Liljekvist, Kvalitets och utvecklingschef Örebro Kommun Vård och omsorg - elisabeth.liljekvist@orebro.se

Uppdrag med Interaktiv teater och Livet på trekvart för all vård och omsorgspersonal i Örebro Kommun.


Camilla Weckström, Utvecklingsledare i Örebro Kommun, Tel:019-216098, 070-606 60 98

Uppdrag med både forumteater, interaktiv teater och skräddarsydd underhållning för sammanlagt flera tusen personer.

 

Susanne Bergström, Socialchef i Örebro Kommun. Tel: 019-214431

Forumteater + musikalisk/scenisk presentation av värdegrunderna för all personal.

 

Carina Nilsson, Vård och omsorgschef i Lekebergs Kommun, Tel: 0585-487 43, 070-585 24 21

Uppdrag med Interaktiv teater + Livet på trekvart för all personal i Lekebergs Kommun.


Jens Frandsen, Utbildare i Örebro Pastorat, jens.frandsen@svenskakyrkan.se Tel: 019-154787

Uppdrag med inspiration kring Gudstjänsten, Livet på trekvart samt workshop.

 

Marianne Holmberg, Holmbergs Talare. Tel: 0708-50 92 24

Hon har sett det mesta jag gjort för scen, forumteater och interaktiv teater samt att hon också bokar mig för uppdag till deras företag Holmbergs Talare. En av Sveriges största talarförmedlingar.


Kristin Norrgård, Avdelningschef i Arvika Kommun. Tel: 0570-82851, 070-214 14 54 - kristin.norrgard@arvika.se

Hon var kontaktperson i ett uppdrag tillsammans med all Vård och omsorgspersonal i Arvika Kommun. Där personal även var med på scenen och skapade en föreställning på temat goda exempel och yrkesstolthet.

 

Stig Hallmén, Företagsutveckling. Tel: 070-6382366 

Han har sett många föreställningar jag gjort med musik och teater.


Ivana Nolinder, Ekonomichef Habilitering och hjälpmedel Örebro Läns Landsting. Tel: 019-602 75 52, ivana.nolinder@orebroll.se

Hon har köpt ett antal specialanpassade föreställningar till kick-off dagar, avtackningar och personalaktiviteter samt uppdrag kring jämställdhet.

 

Lasse Ekevärn, konsult och fd. Näringslivschef i Örebro Kommun. Tel: 070-32 18 831 - lasse@ekevarn.se

Uppdag med specialtänkt underhållning med musik och scener för Näringslivsdagar i Örebro